Bli medlem i Järla IF FK!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Järla IF Fotbollsklubb
Med Hjärta och Hjärna

Järla IF FK kallar tll extra årsmöte 20 september kl. 19:00 i klubbhuset.

 

Vid årsmötet 31 mars kunde styrelsen endast presentera ett preliminärt årsbokslut och beslut togs att styrelsen inte fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Bokslutet är nu klart och kommer att presenteras på kommande extra årsmöte. 

 

Föredragningslista vid Extra årsmöte 2022-09-20:  

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Fastställande av årsredovisning/årsbokslut för verksamhets- /räkenskapsåret 2021.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Val av:
 9. a) ledamot till styrelsen för period av kvarvarande verksamhetsår (fyllnadsval till årsmötet 2023-03).
 10. b) ledamot till styrelsen för period över verksamhetsår 2023 (nyval till vakans till årsmötet 2024-03)
 11. Mötet avslutas

Styrelsen kommer därefter att informera om det arbete som har gjorts sedan årsmötet, vad som är pågående och vilka planer som finns framöver. 

 

Alla medlemmar är varmt välkomna! 

Utdrag från föreningens stadgar:

 

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
• att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Årsmötesprotokoll

 

För vår planering är vi tacksam för din anmälan här. 

 

Varmt välkommen!

 

Enligt stadgarna får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas. Järla IF FK stadgar

Årsmöte 31 mars 2022 / Verksamhetsåret 2021

Föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2021 gick av stapeln torsdag 31 mars. Med 36 deltagare och 34 röstberättigade medlemmar på plats i lilla konferensen bredvid Nacka Aula.

 

Styrelsen hade inte mottagit några motioner från någon medlem som det skulle röstas om utan det var endast styrelsens förslag om nya stadgar som låg för beslut om förutom de vanliga valen så klart. 

Vi tackar Håkan Amrén för hans styrelsearbete först som ledamot (ett år) och sedan som ordförande under de senaste tre åren. 

 

När justerat och klart kommer Årsmötesprotokoll hittas här, övriga handlingar finns här och de uppdaterade stadgarna kommer att finnas här. 

 

I stort så togs följande beslut: Nya stadgar antogs i sin helhet då stadgarna inte var uppdaterade på lång tid. Rösträttsåldern i föreningen är nu 12 år, istället för 15. Vi tror att det visar på vår tro på demokrati och delaktighet. 

 

Styrelsen hade inget annat val än att lämna fram ett preliminärt årsbokslut för 2021 då vi har 2021 under vidare revision. Revisorns rekommendation till årsmötet var att inte ge styrelsen ansvarsfrihet då hon anser att 2021s räkenskaper inte redovisats på rätt sätt under året. Det är också detta som är under vidare revision. Årsmötet gick på revisorns rekommendation och beviljade inte styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Årsmötet gick också till val om förtroendevalda. 

Föreningens styrelse 2022 är sammansatt och konstituerad; 

Catharina Conrad, ordförande (nyval)

Petra Carlenarsson, vice ordförande

Oliver Livbom, kassör

Ingrid Ahotupa, sekreterare (fyllnadsval)

Sebastian Waldenström, ledamot (nyval)

Gunilla Camara, ledamot (nyval)

vakant, ledamot

Revisor 2022

Katarina Klinte (omval)

Valberedning

Rickard Waldenström (nyval)

 

Vi riktar också ett stort tack till vår invalda externa mötesordförande Mattias Lindström 

 

TACK till alla medlemmar för 2021!! Nu mot 2022 tillsammans är vi Järla!!

 
Järlas Webshop
Stolta Sponsorer
Bingo Stockholm - Alla hallar